Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0458-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Подкрепа за придобиване на права за ползване на иновативен софтуер от „Телекабел“ АД“
Бенефициент: "ТЕЛЕКАБЕЛ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
Описание
Описание на проекта: „Подкрепа за придобиване на права за ползване на иновативен софтуер от „Телекабел“ АД“
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Сключване на окончателен лицензионен договор за предоставяне на лиценз върху иновативен софтуерен продукт „ВИДЕО ХЪБ КЛИЕНТ“
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Доставка и инсталиране на иновативен специализиран софтуер „ВИДЕО ХЪБ КЛИЕНТ“
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Избор на изпълнител на услуги. Провеждане на маркетингово проучване и разработване на бизнес стратегия за реализация на иновативната услуга
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Визуализация на проекта
Консултантска услуга за изготвяне на проектното предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД
"ВИДЕОХЪБ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 375 650 BGN
Общ бюджет: 2 278 440 BGN
БФП: 1 375 596 BGN
Общо изплатени средства: 1 375 590 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 375 596 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 375 590 BGN
2015 0 BGN
1 375 590 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 169 257 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 169 251 BGN
2015 0 BGN
1 169 251 BGN
В т.ч. Национално финансиране 206 339 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 206 338 BGN
2015 0 BGN
206 338 BGN
Финансиране от бенефициента 902 850 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Сключен договор за предоставяне на лиценз върху иновативен софтуерен продукт „Видео Хъб Клиент”
Индикатор 9 (Д) Проведени процедури за избор на доставчици на услуги
Индикатор 10 (Д) Доставен, инсталиран и конфигуриран иновативен софтуер „Видео Хъб Клиент”
Индикатор 11 (Д) Изработена и поставена визуализационна табела
Индикатор 12 (Д) Публикувана информация за проекта на интернет страницата на „Телекабел” АД


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз