Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0361-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновативния продукт UniVersum Start от Юнисофт-Инженеринг ООД
Бенефициент: "ЮНИСОФТ-ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативния продукт UniVersum Start от Юнисофт-Инженеринг ООД
Дейности: Дейност 2 Провеждане на тръжна процедура, избор на подизпълнител и закупуване на специализиран софтуер и компютърно оборудване
Дейност 5 Отчитане
Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение по настоящата процедура
Дейност 1 Предварителни дейности
Дейност 3 Доставка на специализиран софтуер и компютърно оборудване, монтаж и пускане в употреба
Дейност 4 Визуализационни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 338 120 BGN
Общ бюджет: 475 850 BGN
БФП: 333 805 BGN
Общо изплатени средства: 333 805 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 333 805 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 333 805 BGN
333 805 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 283 734 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 283 734 BGN
283 734 BGN
В т.ч. Национално финансиране 50 071 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 50 071 BGN
50 071 BGN
Финансиране от бенефициента 143 880 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Индикатор 1: Приходи от продажби
Индикатор 9 (Д) Индикатор 2: Време за реакция при обслужване на клиент
Индикатор 10 (Д) Индикатор 3: Приходи от експорт


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз