Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0480-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на ЮМТ ЕООД чрез внедряване на иновативен инструмент за зенкероване в производството
Бенефициент: "ЮМТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на ЮМТ ЕООД чрез внедряване на иновативен инструмент за зенкероване в производството
Дейности: Дейност 2 Доставка на 5-осна шлайф машина със CNC управление
Дейност 3: Визуализация на проекта
Дейност 1 Провеждане на процедура за избор на изпълнител и сключване на договор
Дейност 4: Одит на проекта
Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Томе” ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 355 570 BGN
Общ бюджет: 395 000 BGN
БФП: 355 500 BGN
Общо изплатени средства: 355 500 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 355 500 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 355 500 BGN
2015 0 BGN
355 500 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 302 175 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 302 175 BGN
2015 0 BGN
302 175 BGN
В т.ч. Национално финансиране 53 325 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 53 325 BGN
2015 0 BGN
53 325 BGN
Финансиране от бенефициента 39 508 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Проведена тръжна процедура за избор на изпълнители и сключен договор
Индикатор 9 (Д) Доставка на 5-осна шлайф машина със CNC управление
Индикатор 10 (Д) Визуализация на проекта
Индикатор 11 (Д) Одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз