Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0239-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновативни продукти в Елпром ЗЕМ АД – синхронни реактивни двигатели с разпределена статорна намотка
Бенефициент: ИХБ Електрик АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативни продукти в Елпром ЗЕМ АД – синхронни реактивни двигатели с разпределена статорна намотка
Дейности: Управление и администриране на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Избор на доставчици на оборудването и софтуера за проектиране
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Доставка, монтаж и тестване на оборудването и софтуера
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Дейности по информираност и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЛОКАТОР-К" ООД
"А+Т 96" ЕООД
НЮ-ТЕК ЕООД
ДиТра ООД
Елтера ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 292 613 BGN
Общ бюджет: 323 607 BGN
БФП: 291 246 BGN
Общо изплатени средства: 291 237 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 291 246 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 190 000 BGN
2015 101 237 BGN
291 237 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 247 560 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 161 500 BGN
2015 86 051 BGN
247 551 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 687 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 28 500 BGN
2015 15 186 BGN
43 686 BGN
Финансиране от бенефициента 32 513 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Закупени и въведени ДМА и ДНА, пряко свързани с иновативния продукт
Индикатор 9 (Д) Внедряване в дейността на иновативен продукт
Индикатор 10 (Д) Популяризиран проект и спазени изискванията за визуализация-стикери
Индикатор 11 (Д) Популяризиран проект и спазени изискванията за визуализация-табела
Индикатор 12 (Д) Намаляване себестойността на продуктите произведени с внедрена иновация
Индикатор 13 (Д) Увеличаване приходите от продажба на двигатели произведени с внедрена иновация
Индикатор 14 (Д) Увеличаване приходите от износ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз