Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0457-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновативен софтуерен продукт „Station Manager“ в „ПАРАЛЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД
Бенефициент: "ПАРАЛЕЛ БЪЛГАРИЯ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативен софтуерен продукт „Station Manager“ в „ПАРАЛЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД
Дейности: Дейност 1 Избор на доставчик/ци на новото хардуерно оборудване и специализиран софтуер, необходими за внедряването на иновативния продукт
Дейност 2 Доставка и инсталиране на новото хардуерно оборудване и специализиран софтуер, необходими за внедряването на иновативния продукт.
Дейност 3 Избор на изпълнител за разработване на маркетингова стратегия за пазарна реализация на внедрявания в „Паралел България“ ООД иновативен продукт
Дейност 4 Разработване на маркетингова стратегия за пазарна реализация на внедрявания в „Паралел България“ ООД иновативен продукт
Дейност 5 Визуализация на проекта
Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение по настоящата процедура
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 229 530 BGN
Общ бюджет: 251 806 BGN
БФП: 226 625 BGN
Общо изплатени средства: 226 625 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 226 625 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 226 625 BGN
2015 0 BGN
226 625 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 192 632 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 192 632 BGN
2015 0 BGN
192 632 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 994 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 33 994 BGN
2015 0 BGN
33 994 BGN
Финансиране от бенефициента 25 503 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Индикатор 1: Проведени процедури за избор на доставчици
Индикатор 9 (Д) Индикатор 1.2: Проведени процедури за избор на доставчици на услуги По Дейност 3 и Дейност 5
Индикатор 10 (Д) Индикатор 2.1: Доставено и инсталирано хардуерно оборудване по Дейност
Индикатор 11 (Д) Индикатор 2.2: Доставен и инсталиран специализиран софтуер по Дейност 2
Индикатор 12 (Д) Индикатор 3: Разработена маркетингова стратегия за пазарна реализация на иновативния продукт по Дейност 4
Индикатор 13 (Д) Индикатор 4: Изработена и поставена постоянна обозначителна табела по Дейност 5
Индикатор 14 (Д) Индикатор 5: Изработени и залепени стикери с логото на ЕС на всички закупени активи по Дейност 5
Индикатор 15 (Д) Индикатор 6: Публикувано съобщение за проекта на интернет страницата на „Паралел България“ ООД


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз