Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0442-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на 4 броя иновативни продукти в „Ава Спорт” ООД
Бенефициент: "АВА СПОРТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
Описание
Описание на проекта: Внедряване на 4 броя иновативни продукти в „Ава Спорт” ООД
Дейности: Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Дейност 1 (Подготовка на техническа и тръжна документация, провеждане на процедури за избор на изпълнители и сключване на договори с изпълнители)
Дейност 2 (Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА)
Дейност 3 (Визуализация - изработка и монтаж на обозначителна табела и поставяне на стикери на закупеното оборудване)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"И.Н.А. Трейдинг" ООД
"БЕСТ ПАРТНЪРС" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 188 532 BGN
Общ бюджет: 209 300 BGN
БФП: 188 370 BGN
Общо изплатени средства: 188 370 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 188 370 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 96 435 BGN
2015 91 935 BGN
188 370 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 160 115 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 81 970 BGN
2015 78 145 BGN
160 115 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 256 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 465 BGN
2015 13 790 BGN
28 256 BGN
Финансиране от бенефициента 20 948 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Подготвена техническа и тръжна документация
Индикатор 9 (Д) Индикатор 2: Проведена процедура за избор на изпълнители и сключване на договори с изпълнители
Индикатор 10 (Д) Индикатор 3: Закупени, доставени и въведени в експлоатация дълготрайни материални активи
Индикатор 11 (Д) Индикатор 4: Изработка и монтаж на обозначителна табела по проекта
Индикатор 12 (Д) Индикатор 5: Изработка и поставяне на стикери на закупеното оборудване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз