Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0419-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Разработване и внедряване на нова иновативна система за отдалечен мониторинг и диагностика на силови трансформатори по акустичен метод и налагането и на пазара”
Бенефициент: Централна енергоремонтна база ЕАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 06.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Разработване и внедряване на нова иновативна система за отдалечен мониторинг и диагностика на силови трансформатори по акустичен метод и налагането и на пазара”
Дейности: Финансов одит
Избор, доставка, инсталиране и изпитване на софтуерна система за откриване на частични разряди в силови трансформатори
Визуализация и публичност
Избор и доставка, инсталиране и изпитване на специализирано оборудване и хардуер
Избор и доставака за консултантски услуги по изготвяне на бизнес имаркетингов анализ за пазарна реализация навнедряването в производството иновативен продукт
Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 897 283 BGN
Общ бюджет: 3 109 895 BGN
БФП: 1 883 579 BGN
Общо изплатени средства: 1 883 579 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 883 579 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 753 932 BGN
2015 1 129 647 BGN
1 883 579 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 601 042 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 640 842 BGN
2015 960 200 BGN
1 601 042 BGN
В т.ч. Национално финансиране 282 537 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 113 090 BGN
2015 169 447 BGN
282 537 BGN
Финансиране от бенефициента 1 231 353 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 5 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 6 (Д) Проведена процедура за избор на доставчици за доставка на ДМА
Индикатор 7 (Д) Проведена процедура за избор на доставчик за доставка на ДНА/специализиран софтуер/
Индикатор 8 (Д) Проведена процедура избор на консултант за изготвяне на бизнес и мартетингов анализи за пазарна реализация на внедряването в производството иновативният продукт
Индикатор 9 (Д) Извършване на финансов одит на проекта
Индикатор 10 (Д) Извършване на визуализация и публичност
Индикатор 11 (Д) Реализиран и пуснат на пазара иновативен продукт – система за отдалечен мониторинг и диагностика на силови трансформатори
Индикатор 12 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз