Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0168-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: АЗМО
Бенефициент: ОГРА ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: АЗМО
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Визуализация, информиране и публичност
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Услуги по конфигуриране на професионален сървър за сервиране на уеб приложения
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Доставка на ДМА
Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Провеждане на процедури за избор на изпълнители
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Доставка на ДНА
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Консултантски услуги по изготвяне на маркетинг план
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СИРМА СОЛЮШЪНС" АД
„Дъ Нет” ЕООД
"Штрак" ООД
Веколи ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 95 400 BGN
Общ бюджет: 106 000 BGN
БФП: 95 400 BGN
Общо изплатени средства: 95 400 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 95 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 900 BGN
2015 76 500 BGN
95 400 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 81 090 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 065 BGN
2015 65 025 BGN
81 090 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 310 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 835 BGN
2015 11 475 BGN
14 310 BGN
Финансиране от бенефициента 10 600 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Индикатор 1: Проведени тръжни процедури
Индикатор 9 (Д) Индикатор 2: Доставени ДМА по проекта
Индикатор 10 (Д) Индикатор 3: Доставени ДНА по проекта
Индикатор 11 (Д) Индикатор 4: Проведена консултация от инженерно-технически характер
Индикатор 12 (Д) Индикатор 5: Проведена консултация, свързани с провеждане по изготвяне на маркетинг план
Индикатор 13 (Д) Индикатор 6: Поставени обозначителни материали за визуализация и публичност на проекта – табели и стикери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз