Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0537-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Подкрепа за внедряване на иновативни диетични продукти с хиполипидемично действие за приложение при хранителни терапии“
Бенефициент: ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ ЕАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: „Подкрепа за внедряване на иновативни диетични продукти с хиполипидемично действие за приложение при хранителни терапии“
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на необходимото оборудване; провеждане на технически и технологични тестове
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Осигуряване на отчетност на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Осигуряване на информираност и публичност
Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Провеждане на процедура за избор на доставчик/ци на необходимото оборудване
Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Избор на изпълнител на услуги. Провеждане на маркетингово проучване и разработване на бизнес стратегия за реализация на иновативните продукти
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 969 284 BGN
Общ бюджет: 1 762 934 BGN
БФП: 885 815 BGN
Общо изплатени средства: 885 815 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 885 815 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 885 815 BGN
885 815 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 752 943 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 752 943 BGN
752 943 BGN
В т.ч. Национално финансиране 132 872 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 132 872 BGN
132 872 BGN
Финансиране от бенефициента 928 388 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Проведена процедури за избор на доставчици на ДМА
Индикатор 8 (Д) Закупено, доставено и въведено в експлоатация оборудване; проведени технически и технологични тестове
Индикатор 9 (Д) Проведена процедури за избор на изпълнител на услуги
Индикатор 10 (Д) Извършени консултантски услуги за провеждане на маркетингово проучване и изготвяне на бизнес стратегия за пазарна реализация на иновативните продукти
Индикатор 11 (Д) Изработени и поставени визуализационни табели
Индикатор 12 (Д) Изработени и залепени стикери с логото на ЕС на всички закупени активи
Индикатор 13 (Д) Публикувано съобщение за проекта на интернет страницата на „Ел Би Булгарикум” ЕАД
Индикатор 14 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз