Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0304-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВНА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО АНКЕТИРАНЕ ЧРЕЗ МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА
Бенефициент: "ВИТОША РИСЪРЧ'" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВНА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО АНКЕТИРАНЕ ЧРЕЗ МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА
Дейности: Дейност 6; Подготовка на проектно предложение
Дейност 1 „Доставка, инсталиране и изпитване на Специализиран софтуер за електронно анкетиране"
Дейност 5 Визуализация, информираност и публичност.
Дейност 3 Консултантски услуги от инженерно - технически характер относно внедряването на иновативният продукт и асемблирането /хардуер и софтуер/;
Дейност 2 Закупуване, инсталиране и изпитване на специализирано оборудване и хардуер
Дейност 4 Провеждане на марктингови проучвания и бизнес анализ на пазари на територията на страната, стратегия за успешно внедряване и реализация на иновативен продукт, анализ на пазарни ниши за внедряване на иновативен продукт в чужбина;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 488 965 BGN
Общ бюджет: 653 584 BGN
БФП: 482 085 BGN
Общо изплатени средства: 482 085 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 482 085 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 133 710 BGN
2015 348 375 BGN
482 085 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 409 772 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 113 654 BGN
2015 296 119 BGN
409 772 BGN
В т.ч. Национално финансиране 72 313 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 20 057 BGN
2015 52 256 BGN
72 313 BGN
Финансиране от бенефициента 173 441 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Проведена процедура за избор на доставчици за доставка на ДМА
Индикатор 8 (Д) Проведена процедура за избор на доставчик за доставка на ДНА
Индикатор 9 (Д) Извършване на Визуализация, информираност и публичност
Индикатор 10 (Д) Проведена процедура за избор на консултант за извършени марктингови проучвания и бизнес анализ на пазари на територията на страната, стратегия за успешно внедряване и реализация на иновативен продукт, анализ на пазарни ниши за внедряване на иновативе
Индикатор 11 (Д) Проведена процедура за избор на инжинерингова фирма
Индикатор 12 (Д) Реализиран иновативен продукт – Система за електронно анкетиране чрез мобилни устройства
Индикатор 13 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия (лева)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз