Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0374-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на значително усъвършенстван процес за производство на енергийно - ефективни трансформатори, ЕКОДИЗАЙН, Директива 2009 / 125 / ЕС
Бенефициент: "Леми-Трафо" ЕАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
Описание
Описание на проекта: Внедряване на значително усъвършенстван процес за производство на енергийно - ефективни трансформатори, ЕКОДИЗАЙН, Директива 2009 / 125 / ЕС
Дейности: Доставка и пускане в експлоатация на 6 бр. машини и оборудване
Визуализация и разпространение на ин-формация за проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 426 911 BGN
Общ бюджет: 2 377 770 BGN
БФП: 1 426 911 BGN
Общо изплатени средства: 1 426 910 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 426 911 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 927 492 BGN
2015 499 418 BGN
1 426 910 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 212 874 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 788 368 BGN
2015 424 506 BGN
1 212 874 BGN
В т.ч. Национално финансиране 214 037 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 139 124 BGN
2015 74 913 BGN
214 037 BGN
Финансиране от бенефициента 950 859 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 (Д) Индикатор 1: Продажби на трансформатори с екодизайн
Индикатор 7 (Д) Индикатор 2: Продажби на трансформатори с екодизайн
Индикатор 8 (Д) Индикатор 3: Брой заети в предприятието
Индикатор 9 (Д) Индикатор 4: Приходи от продажби на един зает


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз