Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0142-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разширяване на дейността и диверсификация на продукцията на МВ Янтра АД, гр. Габрово чрез придобиване и внедряване на иновация в производството
Бенефициент: "МВ Янтра” АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: разширяване на дейността и диверсификация на продукцията на МВ Янтра АД, гр. Габрово чрез придобиване и внедряване на иновация в производството
Дейности: Дейност 3 Придобиване на ново оборудване (ДМА) за направа на прецизни отливки - компактен високоефективен индукционен блок (високочестотна система за индукционно топене на стомана), необходимо за внедряване на иновативния продукт – ВЪЖЕВОДАЧ
Дейност 1 Организация и управление на проекта.
Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Дейност 4 Визуализация на проекта
Дейност 2 Придобиване чрез покупко-продажба на изключителни права върху патент за изобретение (ДНА) на въжеводач тип МРМ.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 572 424 BGN
Общ бюджет: 947 976 BGN
БФП: 571 719 BGN
Общо изплатени средства: 571 719 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 571 719 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 462 000 BGN
2015 109 719 BGN
571 719 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 485 961 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 392 700 BGN
2015 93 261 BGN
485 961 BGN
В т.ч. Национално финансиране 85 758 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 69 300 BGN
2015 16 458 BGN
85 758 BGN
Финансиране от бенефициента 376 583 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 4 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 5 (Д) Индикатор 1:Изготвено проектно предложение
Индикатор 6 (Д) Индикатор 2:Проведена процедура за избор на изпълнител на доставка и монтаж на оборудване
Индикатор 7 (Д) Индикатор 3:Проведен избор на изпълнител за визуализация по 3 предложения без провеждане на процедура
Индикатор 8 (Д) Индикатор 4:Закупен патент за изобретение
Индикатор 9 (Д) Индикатор 5: Закупено ново оборудване за внедряване на иновативния продукт - компактен високоефективен индукционен блок
Индикатор 10 (Д) Индикатор 6: Внедрен иновативен продукт
Индикатор 11 (Д) Индикатор 7:Разкрити нови работни места
Индикатор 12 (Д) Индикатор 8: Изпълнени мерки за визуализация на проекта
Индикатор 13 (Д) Индикатор 9: Изпълнен проект за внедряване на иновативен продукт


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз