Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0005-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Конкурентоспособност чрез внедряване на иновативни решения в полза на бизнеса"
Бенефициент: "ИНТЕРКОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Конкурентоспособност чрез внедряване на иновативни решения в полза на бизнеса"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Организация,подготовка и управление на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Подготовка на тръжни документи и провеждане на процедури за избор на изпълнители
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Разработване и доставка на софтуерни компоненти съгласно изисквания на „Интерконсулт България“ ООД
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Разработване на софтуерна система Safe Trans изцяло съобразена с новата архитектура и според дизайн, създаден от „Интерконсулт България“ ООД
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Внедряване на софтуерните компоненти в новата иновативна софтуерна фамилия Safe Family 1
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Предоставяне на консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на модул Safe Trans в новата архитектура на системата
Подготовка и изпълнение на Дейност 7: Разработване на маркетингова стратегия за реализация на внедрения иновативен софтуерен продукт „ Safe Family 1“
Подготовка и изпълнение на Дейност 8: Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 9: Изготвяне на междинни и финален технически и финансови отчети
Консултантски услуги за написване на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Смартком-България"АД
"Витаро" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 903 661 BGN
Общ бюджет: 1 468 229 BGN
БФП: 903 258 BGN
Общо изплатени средства: 903 258 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 903 258 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 903 258 BGN
903 258 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 767 770 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 767 770 BGN
767 770 BGN
В т.ч. Национално финансиране 135 489 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 135 489 BGN
135 489 BGN
Финансиране от бенефициента 565 015 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Разширяване на дейността на дружеството
Индикатор 9 (Д) Увеличение на нетните приходи от продажби на услуги за тригодишния период след реализиране на проекта
Индикатор 10 (Д) Намаляване себестойността на предлаганите услуги
Индикатор 11 (Д) Ръст в пазарния дял в ИТ сектора
Индикатор 12 (Д) Съкращаване на разходите за внедряване на софтуерни продукти в различни организации – участници в процеса
Индикатор 13 (Д) Изработени информационни материали за визуализация по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз