Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0170-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: AGRO Smart
Бенефициент: "Амексис"ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: AGRO Smart
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Провеждане на процедури за избор на изпълнители
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Доставка и инсталиране на ДМА и ДНА
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Визуализация, информиране и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СИРМА СОЛЮШЪНС" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 377 910 BGN
Общ бюджет: 418 765 BGN
БФП: 376 889 BGN
Общо изплатени средства: 376 889 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 376 889 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 376 889 BGN
2015 0 BGN
376 889 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 320 355 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 320 355 BGN
2015 0 BGN
320 355 BGN
В т.ч. Национално финансиране 56 533 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 56 533 BGN
2015 0 BGN
56 533 BGN
Финансиране от бенефициента 41 990 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Индикатор 1: Проведени тръжни процедури
Индикатор 9 (Д) Индикатор 2: Доставени ДМА и ДНА по проекта
Индикатор 10 (Д) Индикатор 3: Поставени обозначителни материали за визуализация и публичност на проекта – табели и стикери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз