Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0552-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновативен процес по реновиране на органични диоптрични стъкла за очила във фирма „ДИО“ ООД
Бенефициент: "ДИО" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативен процес по реновиране на органични диоптрични стъкла за очила във фирма „ДИО“ ООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Предварителни дейности
Съставяне на екип по проекта и разпределяне на задълженията
Разработване на тръжната документация по проекта
Провеждане на тръжна процедура, избор на подизпълнители и закупуване на оборудване
Доставка на оборудване
Избор на подизпълнител за инжинеро-техническа консултантска услуга
Провеждане на процедура по избор на изпълнител
Избор на подизпълнители и извършване на инжинеро-техническа консултантска услуга
Внедряване на иновативния процес в производството
Провеждане на процедура по избор на доставчик за пазарно проучване
Изготвяне на пазарно проучване
Избор на изпълнител - информационни дейности
Изработване и поставяне на стикери върху новозакупеното оборудване
Изработване и поставяне на обозначителна табела
Отчитане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 281 392 BGN
Общ бюджет: 391 881 BGN
БФП: 280 718 BGN
Общо изплатени средства: 280 718 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 280 718 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 182 905 BGN
2015 97 813 BGN
280 718 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 238 610 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 155 469 BGN
2015 83 141 BGN
238 610 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 108 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 27 436 BGN
2015 14 672 BGN
42 108 BGN
Финансиране от бенефициента 111 339 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 4 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 5 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 6 (Д) Повишаване на броя клиенти
Индикатор 7 (Д) Увеличение на приходите от продажби
Индикатор 8 (Д) Намаляване на производствените разходи
Индикатор 9 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз