Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0290-C0001
Номер на проект: К-26-А-54
Наименование: ВНЕДРЯВАНЕ В “АТРА-96” ООД НА ПРОДУКТИ С ИНОВАТИВЕН ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН
Бенефициент: "АТРА -96" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
Описание
Описание на проекта: ВНЕДРЯВАНЕ В “АТРА-96” ООД НА ПРОДУКТИ С ИНОВАТИВЕН ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване за производството на светодиодните осветителни тела.
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Визуализация.
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Одит
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Отчетност.
Консултантски услуги за изготвяне на проект
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 829 638 BGN
Общ бюджет: 2 604 627 BGN
БФП: 1 827 263 BGN
Общо изплатени средства: 1 827 256 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 827 263 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 189 265 BGN
2015 637 992 BGN
1 827 256 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 553 173 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 010 875 BGN
2015 542 293 BGN
1 553 168 BGN
В т.ч. Национално финансиране 274 089 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 178 390 BGN
2015 95 699 BGN
274 088 BGN
Финансиране от бенефициента 778 353 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Внедряване в производство на иновативни продукти
Индикатор 8 (Д) Увеличаване на производствения капацитет на кандидата
Индикатор 9 (Д) Увеличаване на приходите от продажби на кандидата
Индикатор 10 (Д) Разширяване на пазарния дял на кандидата
Индикатор 11 (Д) Намаляване на себестойността и производствените разходи на предприятието
Индикатор 12 (Д) Срок на откупуване на инвестициите
Индикатор 13 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия (лева)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз