Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0156-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновативен апарат за термоаблация
Бенефициент: "АМЕТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативен апарат за термоаблация
Дейности: Дейност 1: Доставка на петкоординатен обработващ център
Дейност 2: Доставка на вертикална шприц машина
Дейност 3 Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"РАИС" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 349 920 BGN
Общ бюджет: 388 200 BGN
БФП: 349 380 BGN
Общо изплатени средства: 349 380 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 349 380 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 349 380 BGN
2015 0 BGN
349 380 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 296 973 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 296 973 BGN
2015 0 BGN
296 973 BGN
В т.ч. Национално финансиране 52 407 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 52 407 BGN
2015 0 BGN
52 407 BGN
Финансиране от бенефициента 38 880 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 (Д) Индикатор 1: Внедрен в производството иновативен продукт
Индикатор 5 (Д) Индикатор 2: Въведени в производст-вото високотехнологични машини
Индикатор 6 (Д) Индикатор 3: Увеличаване на производствения капацитет.
Индикатор 7 (Д) Индикатор 4: Увеличаване на годишните приходи от продажби
Индикатор 8 (Д) Индикатор 5: Увеличаване на годишния обем на износа.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз