Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0424-C0001
Номер на проект: К-26-Г-22/22.05.2015
Наименование: Внедряване на иновативен продукт в „ГЛОРИЯ – 2001” ООД
Бенефициент: „Глория-2001” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативен продукт в „ГЛОРИЯ – 2001” ООД
Дейности: Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 „Инвестиции”
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 „Финализиране и финансов одит на проекта”
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 “Маркетингово проучване”
Подготовка и изпълнение на Дейност 1 „Проектен старт”
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 „Визуализация на проекта”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 958 423 BGN
Общ бюджет: 4 206 418 BGN
БФП: 2 958 376 BGN
Общо изплатени средства: 2 958 376 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 958 376 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 022 295 BGN
2015 1 936 081 BGN
2 958 376 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 514 620 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 868 951 BGN
2015 1 645 669 BGN
2 514 620 BGN
В т.ч. Национално финансиране 443 756 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 153 344 BGN
2015 290 412 BGN
443 756 BGN
Финансиране от бенефициента 1 248 047 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Процедури за избор на изпълнители
Индикатор 8 (Д) Подписани договори с изпълнители
Индикатор 9 (Д) Закупено ново оборудване
Индикатор 10 (Д) Маркетингово проучване
Индикатор 11 (Д) Повишени нетни приходи от продажби
Индикатор 12 (Д) Обозначителна табела
Индикатор 13 (Д) Изготвен финален технически и финансов доклад
Индикатор 14 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз