Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0626-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване в производство на иновативен продукт - Портална машина за термично рязане
Бенефициент: "РЕД СТИИЛ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Внедряване в производство на иновативен продукт - Портална машина за термично рязане
Дейности: Дейност 1: Доставка на петосен обработващ център
Дейност 2: Доставка на CNC стругов център
Дейност 3: Доставка на устройство за автоматично измерване и настройка диаметър и дължина на инструмента
Дейност 4: Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Полимета-С" ООД
Енигма 96 ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 350 820 BGN
Общ бюджет: 389 780 BGN
БФП: 350 802 BGN
Общо изплатени средства: 350 802 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 350 802 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 350 802 BGN
2015 0 BGN
350 802 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 298 182 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 298 182 BGN
2015 0 BGN
298 182 BGN
В т.ч. Национално финансиране 52 620 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 52 620 BGN
2015 0 BGN
52 620 BGN
Финансиране от бенефициента 38 980 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 (Д) Внедрен в производството иновативен продукт
Индикатор 5 (Д) Въведени в производст-вото високотехнологични машини
Индикатор 6 (Д) Увеличаване на производствения капацитет.
Индикатор 7 (Д) Увеличаване на годишните приходи от продажби.
Индикатор 8 (Д) Увеличаване на годишния обем на износа.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз