Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0272-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Иновации от Промопак ООД
Бенефициент: "ПРОМОПАК" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Иновации от Промопак ООД
Дейности: Подготовка на Дейност 3 „Визуализация на проекта”
Изпълнение на Дейност 3 „Визуализация на проекта”
Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Изпълнение на Дейност 2 „Консултантски услуги за разработване на „Бизнес и маркетингов анализи и стратегии за реализация на серии от козметични продукти за хотели за България и Гърция. Концепция за стартиране и развитие на бизнес услуги за тестинг&се
Подготовка на Дейност 1 „Придобиване на ново оборудване (ДМА), необходимо за внедряване на иновативни продукти и процеси”
Подготовка на Дейност 2 „Консултантски услуги за разработване на „Бизнес и маркетингов анализи и стратегии за реализация на серии от козметични продукти за хотели за България и Гърция. Концепция за стартиране и развитие на бизнес услуги за тестинг&се
Изпълнение на Дейност 1 „Придобиване на ново оборудване” – доставка и въвеждане в експлоатация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 368 559 BGN
Общ бюджет: 393 733 BGN
БФП: 354 360 BGN
Общо изплатени средства: 354 360 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 354 360 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 239 563 BGN
2015 114 797 BGN
354 360 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 301 206 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 203 629 BGN
2015 97 577 BGN
301 206 BGN
В т.ч. Национално финансиране 53 154 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 35 935 BGN
2015 17 220 BGN
53 154 BGN
Финансиране от бенефициента 40 951 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Придобито ново оборудване (ДМА), необходимо за внедряване на иновативните продукти и процеси
Индикатор 8 (Д) Внедряване в производство на жизнеспособни и икономически приложими иновативни продукти
Индикатор 9 (Д) Внедряване в производство на „Промопак” на жизнеспособен и икономически приложим иновативен процес за пазара
Индикатор 10 (Д) Внедряване в производство на „Промопак” на жизнеспособен и икономически приложим нов процес за предприятието
Индикатор 11 (Д) Изработени „Бизнес и маркетингов анализи и стратегии за реализация на серии от козметични продукти за хотели за България и Гърция. Концепция за стартиране и развитие на бизнес услуги за тестинг&семплинг единични дози”: доклад
Индикатор 12 (Д) Изработена информационна табела
Индикатор 13 (Д) Изработени информационни стикери
Индикатор 14 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз