Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0456-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Стефани Стил – иновативна реализация на креативност и професионализъм“
Бенефициент: "СТЕФАНИ СТИЛ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
Описание
Описание на проекта: „Стефани Стил – иновативна реализация на креативност и професионализъм“
Дейности: Дейност 1. Избор на доставчик на оборудването.
Дейност 2. Доставка, монтаж и първоначално изпитване на оборудването.
Дейност 3. Избор на изпълнител за и разработване на маркетингова стратегия за реализация на внедряваните в производство иновативни продукти
Дейност 4. Визуализация и публичност на проектните резултати
Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение по настоящата процедура
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 386 023 BGN
Общ бюджет: 427 880 BGN
БФП: 385 092 BGN
Общо изплатени средства: 385 092 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 385 092 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 385 092 BGN
385 092 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 327 328 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 327 328 BGN
327 328 BGN
В т.ч. Национално финансиране 57 764 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 57 764 BGN
57 764 BGN
Финансиране от бенефициента 42 891 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Индикатор 1: Проведени процедури за избор на доставчици
Индикатор 9 (Д) Индикатор 2: Доставено, монтирано и пуснато в експлоатация оборудване по Дейност 2
Индикатор 10 (Д) Индикатор 3: Разработена маркетингова стратегия за пазарна реализация на иновативните продукти
Индикатор 11 (Д) Индикатор 4: Изработена и поставена постоянна обозначителна табела
Индикатор 12 (Д) Индикатор 5: Изработени и залепени стикери с логото на ЕС на всички закупени активи
Индикатор 13 (Д) Индикатор 6: Публикувано съобщение за проекта на интернет страницата на „Стефани Стил” ЕООД


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз