Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0546-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Увеличаване на производствената ефективност на „Айсиджен Корпорейшън“ ООД чрез внедряване на иновативен управленски процес“
Бенефициент: "АЙСИДЖЕН КОРПОРЕЙШЪН" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: „Увеличаване на производствената ефективност на „Айсиджен Корпорейшън“ ООД чрез внедряване на иновативен управленски процес“
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: „Придобиване на права върху интелектуалната собственост на ДНА– резултат от НИРД - компютърна програма WTS MARA”
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Визуализация и публичност
Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 929 770 BGN
Общ бюджет: 1 315 090 BGN
БФП: 920 581 BGN
Общо изплатени средства: 920 452 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 920 581 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 604 351 BGN
2015 316 101 BGN
920 452 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 782 494 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 513 698 BGN
2015 268 686 BGN
782 384 BGN
В т.ч. Национално финансиране 138 087 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 90 653 BGN
2015 47 415 BGN
138 068 BGN
Финансиране от бенефициента 395 530 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Сключен и изпълнен договор за придобиване на права върху интелектуалната собственост на ДНА – резултат от НИРД - WTS Mara
Индикатор 8 (Д) Внедрена в производствения процес иновационна компютърна програма WTS Mara
Индикатор 9 (Д) Сключен договор за изработка на информационна табела
Индикатор 10 (Д) Изработена и поставена информационна табела по проекта
Индикатор 11 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз