Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0382-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновации в Европринт сервиз ЕООД
Бенефициент: "ЕВРОПРИНТ СЕРВИЗ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновации в Европринт сервиз ЕООД
Дейности: Избор на доставчик на ДМА и ДНА.
Доставка на 2000 бр. Сет бокс устройства и иновативен софтуер.
Визуализация
Финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 962 200 BGN
Общ бюджет: 2 800 000 BGN
БФП: 1 962 200 BGN
Общо изплатени средства: 1 962 200 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 962 200 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 962 200 BGN
2015 0 BGN
1 962 200 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 667 870 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 667 870 BGN
2015 0 BGN
1 667 870 BGN
В т.ч. Национално финансиране 294 330 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 294 330 BGN
2015 0 BGN
294 330 BGN
Финансиране от бенефициента 837 800 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Закупен лиценз за Сет бокс
Индикатор 8 (Д) Закупени Сет бокс устройства.
Индикатор 9 (Д) Ситкери
Индикатор 10 (Д) Табела
Индикатор 11 (Д) Финансов одит
Индикатор 12 (Д) Инвестиции в лева.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз