Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0054-C0001
Номер на проект: К-26-Т-71/08.06.2015
Наименование: "Внедряване на иновативна система за дистанционен достъп, контрол и управление на процеси и апарати"
Бенефициент: Трафик Контрол ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 05.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: "Внедряване на иновативна система за дистанционен достъп, контрол и управление на процеси и апарати"
Дейности: Консултантски услуги по разработване на проекта
Дейност 3 Разработване на специализиран софтуер (ДНА)
Дейност 5 Консултантски инженерно-технически услуги
Дейност 1 Сформиране екип и провеждане на процедури за избор на изпълнители
Дейност 2 Визуализация на проекта
Дейност 4 Доставка и инсталиране на оборудването
Дейност 6 Отчетност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 375 198 BGN
Общ бюджет: 610 897 BGN
БФП: 373 065 BGN
Общо изплатени средства: 373 065 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 373 065 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 100 824 BGN
2015 272 241 BGN
373 065 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 317 105 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 85 700 BGN
2015 231 405 BGN
317 105 BGN
В т.ч. Национално финансиране 55 960 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 124 BGN
2015 40 836 BGN
55 960 BGN
Финансиране от бенефициента 239 075 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Индикатор 1. Инсталирана информационна табела за проект до краяна 3-ти месец
Индикатор 8 (Д) Доставено и инсталирано високотехнологич-но оборудв. до края на 14ти мес: еднороцесорни сървъри
Индикатор 9 (Д) Доставено и инсталирано високотехнологич-но оборудв. до края на 14ти мес: двупроцесорни сървъри
Индикатор 10 (Д) Доставено и инсталирано високотехнологич-но оборудв. до края на 14ти месец: UPS
Индикатор 11 (Д) Доставено и инсталирано високотехнологич-но оборудв. до края на 14ти мес:
Индикатор 12 (Д) Доставено и инсталирано високотехнологич-но оборудв. до края на 14ти мес: работни станции
Индикатор 13 (Д) Индикатор 3: Поставени стикери на оборудването до 14ти месец
Индикатор 14 (Д) Индикатор 4: Разработен специа-лизиран софтуер до 15ти месец
Индикатор 15 (Д) Индикатор 5: Направени тестове за функционалност на системата до края на 18ти месец
Индикатор 16 (Д) Индикатор 6: Предоставени инж.-технически услуги по внедряване до края на 18ти месец
Индикатор 17 (Д) Индикатор 7: Внедрена и функционираща система за дист. мониторинг - до края на 18 мес.
Индикатор 18 (Д) Индикатор 8: Изготвени МО в края на осми месец и ФО – до края на 18 месец от началото


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз