Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0107-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Внедряване в производството и реализиране на пазара на иновативни медицински изделия за укрепване, поддръжка и имобилизиране на ходило, глезен и колянна става"
Бенефициент: "ОРТОТЕХ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Внедряване в производството и реализиране на пазара на иновативни медицински изделия за укрепване, поддръжка и имобилизиране на ходило, глезен и колянна става"
Дейности: Дейност 12: Шприцмашина с хидравличен затварящ агрегат
Дейност 11: Радиално занитваща машина
Дейност 9 Матрици /формообразуващи/ за силиконови стелки
Дейност 5:Едноиглова права шевна машина; Дванайсет иглова боксер верижна машина; Електронна едноиглова зиг – заг машина
Дейност 7: Матрица за еластичен наколенник
Дейност 6: Спояваща машина за велкро
Дейност 4: Поетапно възлаганена поръчки, сключване на договори.
Дейност2. Сформиране на комисия от основни и резервни оценители. Подбор на изпълнителите. Създаване на протокол за избор на доставчик. Покана за сключване на договор.
Дейност 3: Уточняване на детайлни параметри, с избраните за изпълнители от страна на бенефициента за доставка на всички ДМА по проекта.
Дейност 10: Матрици за пластмасовите детайли
Дейност1. Определяне на критерии за избор на доставчици и изготвяне на покана
Дейност8:Инсталация за смесване и дозиране на трикомпонентен силиконов каучук
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 345 963 BGN
Общ бюджет: 349 929 BGN
БФП: 314 936 BGN
Общо изплатени средства: 314 936 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 314 936 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 31 470 BGN
2015 283 467 BGN
314 936 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 267 696 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 26 749 BGN
2015 240 947 BGN
267 696 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 240 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 720 BGN
2015 42 520 BGN
47 240 BGN
Финансиране от бенефициента 34 993 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Индикатор 1: Въведени в производство нови технологии
Индикатор 9 (Д) Индикатор 2 Ръст на продажбите
Индикатор 10 (Д) Индикатор 3 Производствен капацитет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз