Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0411-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване и пазарна реализация на иновативен Office Suite пакет за iOS за мобилни устройства
Бенефициент: "МОБАЙЛ СИСТЕМС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Внедряване и пазарна реализация на иновативен Office Suite пакет за iOS за мобилни устройства
Дейности: Дейност 1 Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители по проекта
Дейност 2 Придобиване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт
Дейност 3 Визуализация на проекта
Дейност 4 Одит на проекта
Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 818 090 BGN
Общ бюджет: 3 016 955 BGN
БФП: 1 816 158 BGN
Общо изплатени средства: 1 816 158 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 816 158 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 816 158 BGN
1 816 158 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 543 734 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 543 734 BGN
1 543 734 BGN
В т.ч. Национално финансиране 272 424 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 272 424 BGN
272 424 BGN
Финансиране от бенефициента 1 202 010 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Проведена процедура за избор на изпълнител чрез Публична покана съгласно ПМС 69/2013 г.
Индикатор 8 (Д) Закупени специализирани софтуери, необходими за внедряването на иновативния продукт
Индикатор 9 (Д) Брой обозначителни табели
Индикатор 10 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз