Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0271-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Нов дефектоскопски процес за инспекция на спойки и анализ чрез рентгенови лъчи и 3D визуализация на вътрешни субминиатюрни многослойни структури
Бенефициент: "АТМ ЕЛЕКТРОНИКС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Нов дефектоскопски процес за инспекция на спойки и анализ чрез рентгенови лъчи и 3D визуализация на вътрешни субминиатюрни многослойни структури
Дейности: Подготовка на Дейност 1 (избор на изпълнител) Закупуване и въвеждане в производство на Автоматична система за субмикронна рентгеноскопска проверка и модули за 3D визуализация и анализ
Изпълнение на Дейност 1 (доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване) Закупуване и въвеждане в производство на Автоматична система за субмикронна рентгеноскопска проверка и модули за 3D визуализация и анализ
Подготовка на Дейност 2 (избор на изпълнител) Визуализация и публичност
Изпълнение на Дейност 2 (изработка на информационни стикери) Визуализация и публичност
Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕСКА Консултинг ООД
Делта инструмент ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 344 640 BGN
Общ бюджет: 489 100 BGN
БФП: 344 290 BGN
Общо изплатени средства: 344 290 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 344 290 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 344 290 BGN
344 290 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 292 647 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 292 647 BGN
292 647 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 644 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 51 644 BGN
51 644 BGN
Финансиране от бенефициента 144 960 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Предоставяне на иновативната услуга по инспекция и анализ чрез рентгенови лъчи и 3D визуализация на вътрешни субминиатюрни многослойни структури
Индикатор 8 (Д) Внедряване в собственото производството на иновативен процес - инспекция и анализ чрез рентгенови лъчи и 3D визуализация на вътрешни субминиатюрни многослойни структури
Индикатор 9 (Д) Доставена и въведена в експлоатация Автоматична система за субмикронна рентгеноскопска проверка и модули за 3D визуализация и анализ
Индикатор 10 (Д) Информационни стикери
Индикатор 11 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз