Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0311-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Стартиране на производство на меки опаковки с променлив дифракционен релефно-фазов оптичен елемент
Бенефициент: "Демакс" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Стартиране на производство на меки опаковки с променлив дифракционен релефно-фазов оптичен елемент
Дейности: 1. Планиране на дейностите
2. Провеждане на процедура „Избор с публична покана” за подбор на доставчик
3.Доставка, инсталиране и тестване на оборудването
7. Заключителни дейности
4. Визуализация на проекта
5. Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Билборд АД
"БЕСТИНГ"
Windmoller & Holscher KG
Industial Supply and Machinery Trade GmbH
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 000 000 BGN
Общ бюджет: 6 008 555 BGN
БФП: 2 999 168 BGN
Общо изплатени средства: 2 999 168 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 999 168 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 999 168 BGN
2 999 168 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 549 292 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 549 292 BGN
2 549 292 BGN
В т.ч. Национално финансиране 449 875 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 449 875 BGN
449 875 BGN
Финансиране от бенефициента 3 010 420 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Успешно проведена тръжна процедура
Индикатор 8 (Д) Въведено в експлоатация ново оборудване
Индикатор 9 (Д) Сключен договор с доставчик на оборудване
Индикатор 10 (Д) Нарастване на производствения капацитет на предприятието за производство на меки опаковки
Индикатор 11 (Д) Въведени нови технологии
Индикатор 12 (Д) Въведени нови за ДЕМАКС АД типове продукти, произвеждани по новата технология
Индикатор 13 (Д) Повишение на общите приходи на предприятието на годишна база (средно)
Индикатор 14 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия (лева)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз