Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0551-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на 6-осен декартов робот за заваряване в производството на Кимекс ООД
Бенефициент: "Кимекс" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Внедряване на 6-осен декартов робот за заваряване в производството на Кимекс ООД
Дейности: Експортна стратегия
Отчитане
Информационни дейности
Предварителни дейности
Доставка на специализирано технологично оборудване, монтаж и пускане в употреба
Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Провеждане на тръжна процедура, избор на подизпълнител и закупуване на специализирано технологично оборудване
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 917 141 BGN
Общ бюджет: 1 300 530 BGN
БФП: 916 425 BGN
Общо изплатени средства: 915 358 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 916 425 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 596 141 BGN
2015 319 217 BGN
915 358 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 778 961 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 506 720 BGN
2015 271 335 BGN
778 054 BGN
В т.ч. Национално финансиране 137 464 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 89 421 BGN
2015 47 883 BGN
137 304 BGN
Финансиране от бенефициента 384 349 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Нетни приходи от продажби
Индикатор 8 (Д) Приходи от експортна дейност
Индикатор 9 (Д) Съкращаване срокове за изпълнение на поръчки
Индикатор 10 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз