Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0069-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Внедряване на линия за раздуване на рязан тютюн"
Бенефициент: "БЛАГОЕВГРАД - БТ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: "Внедряване на линия за раздуване на рязан тютюн"
Дейности: Дейност 1 - Закупуване на технологична линия за раздуване на тютюн
Дейност 2 - Публичност и Визуализация
Одит на проекта
Изготвяне на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 651 610 BGN
Общ бюджет: 3 754 203 BGN
БФП: 1 882 181 BGN
Общо изплатени средства: 1 882 181 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 882 181 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 882 181 BGN
1 882 181 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 599 854 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 599 854 BGN
1 599 854 BGN
В т.ч. Национално финансиране 282 327 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 282 327 BGN
282 327 BGN
Финансиране от бенефициента 2 641 290 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 (Д) Индикатор 1: Влагане на раздут тютюн в крайните продукти
Индикатор 7 (Д) Индикатор 2: Количество използвана суровина на годишна база за производство на единица крайна продукция (след внедряване на технологията)
Индикатор 8 (Д) Индикатор 3: Увеличаване на количеството на крайната продукция на годишна база при използване на същото количество суровина (след внедряване на технологията)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз