Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0056-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Внедряване на нова фамилия енергоспестяващи бойлери и техническа инфраструктура за тяхното производство в "Елдоминвест" ООД"
Бенефициент: "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Внедряване на нова фамилия енергоспестяващи бойлери и техническа инфраструктура за тяхното производство в "Елдоминвест" ООД"
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2 по Елемент „Инвестиции”
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Инжинерингови услуги – за асемблиране /преасемблиране / на линия за емайлиране на водосъдържатели, транспортна логистика, монтаж и обучение на персонала.
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 „Консултантски услуги за разработване на маркетингова стратегия.“
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 „Визуализация на проекта“
Дейност 6 „Одит на проекта“
консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 348 333 BGN
Общ бюджет: 4 554 103 BGN
БФП: 2 321 188 BGN
Общо изплатени средства: 2 321 154 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 321 188 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 500 000 BGN
2015 821 154 BGN
2 321 154 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 973 010 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 275 000 BGN
2015 697 981 BGN
1 972 981 BGN
В т.ч. Национално финансиране 348 178 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 225 000 BGN
2015 123 173 BGN
348 173 BGN
Финансиране от бенефициента 2 256 167 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Индикатор 1: Реализирана програма за производство на иновативна серия енергоспестяващи бойлери , постигащи оптимални топлинни загуби в границите на 850Wh/24h.
Индикатор 9 (Д) Индикатор 2: Внедрена инсталация за емайлиране .
Индикатор 10 (Д) Индикатор 3: Повишен производствен капацитет на инсталация за емайлиране .
Индикатор 11 (Д) Индикатор 4: Ръст на продажбите /вътрешен пазар/ за средносрочен период
Индикатор 12 (Д) Индикатор 5: Ръст на продажбите /външен пазар/ за средносрочен период


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз