Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0586-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В „МЕБЕЛЛУКС” АД
Бенефициент: "МЕБЕЛЛУКС" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В „МЕБЕЛЛУКС” АД
Дейности: Закупуване и въвеждане в експлоатация на автоматична шприцмашина
Визуализация
Управление и отчетност
Прехвърлено ноу хау за работа с автоматична шприцмашина MITO (5 % от стойността на машината)
Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ФИНСИС"ООД
ТН Машини ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 229 195 BGN
Общ бюджет: 254 161 BGN
БФП: 228 745 BGN
Общо изплатени средства: 228 745 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 228 745 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 228 745 BGN
228 745 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 194 433 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 194 433 BGN
194 433 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 312 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 34 312 BGN
34 312 BGN
Финансиране от бенефициента 25 466 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Внедряване в производството на кандидата на иновативен процес за нанасяне на лаково покритие и байц
Индикатор 8 (Д) Повишаване производствения капацитет на кандидата
Индикатор 9 (Д) Повишаване на приходите от продажби
Индикатор 10 (Д) Увеличаване на пазарния дял на предприятието
Индикатор 11 (Д) Понижаване на производствените разходи
Индикатор 12 (Д) Срок на откупуване на инвестицията
Индикатор 13 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз