Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0318-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Създаване на условия за внедряване в производство на иновативен резервоар за хидравлични помпи
Бенефициент: "ХРОМ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за внедряване в производство на иновативен резервоар за хидравлични помпи
Дейности: Подготовка на дейност 1: Избор на изпълнители
Изпълнение на дейност 1: Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на производствено оборудване
Дейност 2: Визуализация на проекта и осигуряване на прозрачност и публичност
Дейност 3: Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Полимета-С" ООД
Активити Аутомейшън ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 770 330 BGN
Общ бюджет: 2 908 400 BGN
БФП: 1 745 460 BGN
Общо изплатени средства: 1 745 460 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 745 460 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 760 680 BGN
2015 984 780 BGN
1 745 460 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 483 641 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 646 578 BGN
2015 837 063 BGN
1 483 641 BGN
В т.ч. Национално финансиране 261 819 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 114 102 BGN
2015 147 717 BGN
261 819 BGN
Финансиране от бенефициента 1 179 370 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Проведена процедура за избор на доставчици на технологично оборудване, необходимо за производството на иновативния продукт
Индикатор 8 (Д) Сключени договори за доставка на технологично оборудване, необходимо за производството на иновативния продукт
Индикатор 9 (Д) Доставена, инсталирана и въведена в експлоатация Автоматична лазерна портална машина за разкрояване на метални листа
Индикатор 10 (Д) Доставена, инсталирана и въведена в експлоатация CNC гилотина
Индикатор 11 (Д) Доставена, инсталирана и въведена в експлоатация пресова линия
Индикатор 12 (Д) Доставени, инсталирани и въведени в експлоатация заваръчни роботи
Индикатор 13 (Д) Доставена, инсталирани и въведени в експлоатация на линия за автоматично обрязване и огъване, надлъжни и кръгови заварки
Индикатор 14 (Д) Внедрен в производството иновативен продукт - тънък, много дълбоко изтеглен резервоар за хидравлична помпа в 4 основни модификации – вместимост 2, 3, 5 и 7 литра
Индикатор 15 (Д) Публикувани съобщения за проекта на интернет страницата на предприятието
Индикатор 16 (Д) Изготвена презентация на иновативния продукт
Индикатор 17 (Д) Изработена и монтирана информационна табела
Индикатор 18 (Д) Изработени и поставени стикери за визуализация върху новите машини
Индикатор 19 (Д) Изготвен доклад за фактически констатации
Индикатор 20 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия (лева)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз