Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0199-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване конкурентоспособността на „Арсенал” АД чрез внедряване на иновативните продукти - 9 mm пистолет „Арсенал Компакт“ P-M02 и гама Карабини ловни самозарядни
Бенефициент: "Арсенал" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Подобряване конкурентоспособността на „Арсенал” АД чрез внедряване на иновативните продукти - 9 mm пистолет „Арсенал Компакт“ P-M02 и гама Карабини ловни самозарядни
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Доставка на Оптико - емисионен спектрометър
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Доставка на Специализирана софтуерна система за: проектиране, технологична подготовка на производството, изследване на металургични процеси
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Доставка на Линия за термична обработка в солни вани
Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Доставка на Линия за инжекционно формоване и синтероване
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"МАРВЕЛ" ООД
ТОТЕМ ДД
ЕТ "КСИМЕТРО-Татяна Николова"
NOMIS D.O.O
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 963 562 BGN
Общ бюджет: 3 915 600 BGN
БФП: 1 961 613 BGN
Общо изплатени средства: 1 961 603 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 961 613 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 865 360 BGN
2015 96 243 BGN
1 961 603 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 667 371 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 585 556 BGN
2015 81 807 BGN
1 667 363 BGN
В т.ч. Национално финансиране 294 242 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 279 804 BGN
2015 14 437 BGN
294 241 BGN
Финансиране от бенефициента 1 955 418 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 (Д) Индикатор 1: Внедрен в производството иновативен продукт.
Индикатор 5 (Д) Индикатор 2: Въведени в производст-вото високотехнологични машини и оборудване
Индикатор 6 (Д) Индикатор 3: Въведен в производството специализиран софтуер
Индикатор 7 (Д) Индикатор 4: Увеличаване на производствения капацитет
Индикатор 8 (Д) Индикатор 4: Увеличаване на годишните приходи от продажби
Индикатор 9 (Д) Индикатор 4: Увеличаване на годишният обем на износа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз