Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0662-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновативна услуга НОД 13 v.1.01
Бенефициент: "НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативна услуга НОД 13 v.1.01
Дейности: Дейност 1 „Подготовка на документи и провеждане на тръжна процедура и избор на подизпълнител/и“
Дейност 2 „Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА“
Дейност 3 „Консултантски услуги за внедряване на иновативната услуга Нод 13“
Дейност 4 „Разработване на интегрирана комуникационна маркетингова стратегия за налагане на пазара на нова услуга“
Дейност 5 „Публичност и визуализация“
Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Адра ЕООД
"Крис Дизайн" ЕООД
Марина Теодорова Даскалова
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 467 959 BGN
Общ бюджет: 728 439 BGN
БФП: 460 737 BGN
Общо изплатени средства: 460 737 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 460 737 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 460 737 BGN
460 737 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 391 627 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 391 627 BGN
391 627 BGN
В т.ч. Национално финансиране 69 111 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 69 111 BGN
69 111 BGN
Финансиране от бенефициента 269 662 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Индикатор 1: Внедрена иновация
Индикатор 8 (Д) Индикатор 2: Закупено и внедрено ново технологично оборудване
Индикатор 9 (Д) Индикатор 3: Закупени и внедрени специализирани софтуерни приложения
Индикатор 10 (Д) Индикатор 4: Разработена интегрирана комуникационна маркетингова стратегия за навлизане на пазара на нова услуга
Индикатор 11 (Д) Индикатор 5: Брой информационни табели
Индикатор 12 (Д) Индикатор 6: Брой стикери, поставени върху новозакупеното оборудване по проекта
Индикатор 13 (Д) Индикатор 7: Извършен одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз