Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0547-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на „Айсиджен ” ООД чрез въвеждането на иновационен производствен процес, опосредстващ предлагането на иновативни услуги”
Бенефициент: АЙСИДЖЕН ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на „Айсиджен ” ООД чрез въвеждането на иновационен производствен процес, опосредстващ предлагането на иновативни услуги”
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: „Придобиване на интелектуалната собственост върху ДНА - резултат от НИРД - компютърна програма THE CORE”
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Визуализация и публичност
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Одит
Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 112 420 BGN
Общ бюджет: 3 001 570 BGN
БФП: 2 101 413 BGN
Общо изплатени средства: 2 101 390 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 101 413 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 373 073 BGN
2015 728 317 BGN
2 101 390 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 786 201 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 167 112 BGN
2015 619 070 BGN
1 786 182 BGN
В т.ч. Национално финансиране 315 212 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 205 961 BGN
2015 109 248 BGN
315 209 BGN
Финансиране от бенефициента 901 380 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Сключен и изпълнен окончателен договор за придобиване на права на интелектуална собственост върху ДНА – резултат от НИРД – компютърна програма THE CORE
Индикатор 8 (Д) Внедрена в производствения процес компютъра програма THE CORE
Индикатор 9 (Д) Сключен договор за изработка на информационна табела
Индикатор 10 (Д) Изработена и поставена информационна табела по проекта
Индикатор 11 (Д) Сключен договор за извършване на финансов одит по проекта
Индикатор 12 (Д) Изработен и предаден одитен доклад
Индикатор 13 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз