Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0197-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване в редовно производство на иновативни капки за очи, тип „изкуствени сълзи“, разработка на Унифарм АД
Бенефициент: Унифарм АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 17.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Внедряване в редовно производство на иновативни капки за очи, тип „изкуствени сълзи“, разработка на Унифарм АД
Дейности: Доставка, инсталиране и тестване на оборудването
2. Провеждане на процедура „Избор с публична покана” за подбор на доставчик
Планиране на дейностите
4. Заключителни дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Данекс 2002 ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 323 307 BGN
Общ бюджет: 350 150 BGN
БФП: 315 135 BGN
Общо изплатени средства: 315 135 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 315 135 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 210 000 BGN
2015 105 135 BGN
315 135 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 267 865 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 178 500 BGN
2015 89 365 BGN
267 865 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 270 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 31 500 BGN
2015 15 770 BGN
47 270 BGN
Финансиране от бенефициента 35 923 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Индикатор 1: Успешно проведена тръжна процедура
Индикатор 9 (Д) Индикатор 2: Въведено в експлоатация ново оборудване
Индикатор 10 (Д) Индикатор 3: Сключен договор с доставчик на оборудване
Индикатор 11 (Д) Индикатор 4: Нарастване на производствения капацитет на предприятието по отношение производство на капки за очи
Индикатор 12 (Д) Индикатор 5: Въведени нови технологии
Индикатор 13 (Д) Индикатор 6: Въведени нови за Унифарм АД продукти
Индикатор 14 (Д) Индикатор 7: Повишение на общите приходи на предприятието


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз