Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0334-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновативна система за управление на риска
Бенефициент: "СЕМПЕР ФОРТИС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативна система за управление на риска
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Закупуване и въвеждане в експлоатация на специализиран софтуер
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Визуализация на дейностите по проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Провеждане на процедура за избор на доставчици на специализиран софтуер
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 297 900 BGN
Общ бюджет: 313 798 BGN
БФП: 282 418 BGN
Общо изплатени средства: 282 386 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 282 418 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 193 635 BGN
2015 88 751 BGN
282 386 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 240 055 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 164 590 BGN
2015 75 438 BGN
240 028 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 363 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 29 045 BGN
2015 13 313 BGN
42 358 BGN
Финансиране от бенефициента 33 100 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 4 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 5 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 6 (Д) Успешно проведени процедури за избор на доставчици и изпълнители
Индикатор 7 (Д) Закупена и въведена в експлоатация Централизирана интегрирана софтуерна система за управление на риска
Индикатор 8 (Д) Изготвен и одобрен независим финансов одит на проекта
Индикатор 9 (Д) Информационна табела
Индикатор 10 (Д) Подадено и одобрено проектно предложение
Индикатор 11 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия (лева)
Индикатор 12 (Д) Нарастване на производствения капацитет на предприятието
Индикатор 13 (Д) Намаляване на себестойността на предлаганите продукти
Индикатор 14 (Д) Ръст на приходите от продажби
Индикатор 15 (Д) Подобряване на пазарните позиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз