Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0323-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на нов процес на управление на производството в „Спектър“ АД
Бенефициент: „СПЕКТЪР” АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на нов процес на управление на производството в „Спектър“ АД
Дейности: Изпълнение на тръжни процедури
Въвеждане на нов процес на управление на производството на полиграфическа продукция
Доставка и инсталация на софтуер за управление на печатарски машини
Доставка и инсталиране на хардуерно оборудване
Визуализация, информиране и публичност на проекта
Изготвяне на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 289 882 BGN
Общ бюджет: 319 646 BGN
БФП: 287 681 BGN
Общо изплатени средства: 287 681 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 287 681 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 287 681 BGN
287 681 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 244 529 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 244 529 BGN
244 529 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 152 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 43 152 BGN
43 152 BGN
Финансиране от бенефициента 32 209 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой инвестиционни проекти
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 4 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 5 (Д) Провеждане на процедура за избор на доставчици
Индикатор 6 (Д) Въвеждане на нов процес на управление на производството на полиграфическа продукция
Индикатор 7 (Д) Доставка и инсталация на софтуер за управление на печатарски машини
Индикатор 8 (Д) Доставка и инсталация на хардуерно оборудване.
Индикатор 9 (Д) Визуализация
Индикатор 10 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия (лева)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз