Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0247-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Разработка и реализация на иновативен карбонов протектор, за електронни устройства (лаптоп и таблет)"
Бенефициент: "РГ ГРУП" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Разработка и реализация на иновативен карбонов протектор, за електронни устройства (лаптоп и таблет)"
Дейности: Дейност 1 Избор и доставка на високо технологично оборудване за изработване на иновативния продукт,
Подготовка на проектно предложение
Дейност 2 Избор и доставка на консултантски услуги по изготвяне на маркетинг план и стратегия
Дейност 3 Визуализация, информираност и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 369 151 BGN
Общ бюджет: 409 327 BGN
БФП: 368 394 BGN
Общо изплатени средства: 368 394 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 368 394 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 292 956 BGN
2015 75 438 BGN
368 394 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 313 135 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 249 013 BGN
2015 64 122 BGN
313 135 BGN
В т.ч. Национално финансиране 55 259 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 43 943 BGN
2015 11 316 BGN
55 259 BGN
Финансиране от бенефициента 41 017 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Проведена процедура за избор на доставчици за доставка на ДМА
Индикатор 8 (Д) Извършване на Визуализация, информираност и публичност
Индикатор 9 (Д) Проведена процедура за избор на консултант за извършена маркетингови анализи и стратегия за пазарна реализация на нов продукт
Индикатор 10 (Д) Иновационен продукт - произведен
Индикатор 11 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия (лева)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз