Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0147-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „GOALS” – иновативно средство за обучение и провеждане на изпити”
Бенефициент: Мегалан ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 31.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: „GOALS” – иновативно средство за обучение и провеждане на изпити”
Дейности: Дейност 4 Закупуване на сървъри, компютри и таблети
Сформиране на екип и изготвяне на тръжна документация, публикуване на обяви
дейност 3 Подписване на договори с избрания подизпълнител
Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Дейност 6 Извършване на маркетингово проучване на пазара и анализ
Дейност 5 Закупуване на техническо оборудване за залата за изпити и обучения
Дейност 7 Извършване на услуги от инженерно-технически характер
дейност 2 Събиране, оценка и класиране на получените оферти
Дейност 8 Визуализация и отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 356 670 BGN
Общ бюджет: 393 702 BGN
БФП: 354 332 BGN
Общо изплатени средства: 354 332 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 354 332 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 354 332 BGN
354 332 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 301 182 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 301 182 BGN
301 182 BGN
В т.ч. Национално финансиране 53 150 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 53 150 BGN
53 150 BGN
Финансиране от бенефициента 39 630 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Индикатор 1 Дейност 1 Изготвяне на тръжна документация, публикуване на обяви
Индикатор 8 (Д) Индикатор 2 Дейност 2 Събиране, оценка и класиране на получените оферти
Индикатор 9 (Д) Индикатор 3 Ддейност 3 Подписване на договори с избрания подизпълнител
Индикатор 10 (Д) Индикатор 4Дейност 4 Закупуване на сървъри, компютри
Индикатор 11 (Д) Закупуване на таблети
Индикатор 12 (Д) Закупуване на компютри
Индикатор 13 (Д) Индикатор 6 Дейност 6 Извършване на маркетингово проучване на пазара и анализ
Индикатор 14 (Д) Индикатор 7 Дейност 7 Извършване на услуги от инженерно-технически характер
Индикатор 15 (Д) Индикатор 8 Дейност 8 Визуализация и отчитане на проекта Изготвени информационни табели
Индикатор 16 (Д) Визуализация и отчитане на проекта %информиране на персонала, консултантите и клиентите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз