Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0449-C0001
Номер на проект: К-26-В-36/25.02.2015
Наименование: Въвеждане в производство на иновативен продукт – Луминисцентен осветител от ново поколение
Бенефициент: "ВЪЛКОВ - ТЕХНОСВЕТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 18.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Въвеждане в производство на иновативен продукт – Луминисцентен осветител от ново поколение
Дейности: 1. Подготвителен етап - планиране на дейностите
3. Доставка, инсталиране, тестване и валидиране на оборудването; обучение на персонала
4. Визуализация на проекта
5.Заключителни дейности
2. Избор на изпълнител
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Полимета-С" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 632 974 BGN
Общ бюджет: 779 000 BGN
БФП: 467 400 BGN
Общо изплатени средства: 467 397 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 467 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 444 030 BGN
2015 23 367 BGN
467 397 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 397 290 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 377 426 BGN
2015 19 862 BGN
397 287 BGN
В т.ч. Национално финансиране 70 110 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 66 605 BGN
2015 3 505 BGN
70 110 BGN
Финансиране от бенефициента 421 728 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Индикатор 1: Проведена тръжна процедура
Индикатор 8 (Д) Индикатор 2: Сключен договор с доставчик
Индикатор 9 (Д) Индикатор 3: Доставено и въведено в експлоатация оборудване
Индикатор 10 (Д) Индикатор 4: Обучени кадри за работа с новото оборудване
Индикатор 11 (Д) Индикатор 5: Въведени нови иновативни продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз