Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0425-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на иновативен процес за организация и управление на логистични услуги и доставка на технологична инфраструктура и терминали за осигуряване на достъп до платформата на служителите, партньорите и клиентите на “Спиди” АД
Бенефициент: "СПИДИ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на иновативен процес за организация и управление на логистични услуги и доставка на технологична инфраструктура и терминали за осигуряване на достъп до платформата на служителите, партньорите и клиентите на “Спиди” АД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на хардуер необходим за въвеждането на иновативния процес
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновацията, която е обект на внедряване по процедурата - Платформата Скайлоджистикс
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Дейност 3:Разработване на специализиран софтуер необходим за внедряването на иновативния процес
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния процес
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Консултантски услуги, свързани с разработване на маркетингова стратегя за реализация на внедряваните в производство иновативни процеси и предлаганите на тази база иновативни услуги
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 7: Одит на проекта
Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 042 000 BGN
Общ бюджет: 4 083 980 BGN
БФП: 2 041 990 BGN
Общо изплатени средства: 2 041 990 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 041 990 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 402 095 BGN
2015 1 639 895 BGN
2 041 990 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 735 692 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 341 781 BGN
2015 1 393 911 BGN
1 735 692 BGN
В т.ч. Национално финансиране 306 299 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 60 314 BGN
2015 245 984 BGN
306 299 BGN
Финансиране от бенефициента 2 042 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Доставени дълготрайни материални активи (ДМА) необходими за внедряване в производство на иновативен продукт
Индикатор 8 (Д) Придобити на права на интелектуална собственост върху иновацията, която е обект на внедряване по процедурата - Платформата „Скайлоджистикс”
Индикатор 9 (Д) Разработен специализиран софтуер необходим за внедряването на иновативния процес
Индикатор 10 (Д) Извършени консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния процес
Индикатор 11 (Д) Извършени консултантски услуги, свързани с разработване на маркетингова стратегия за реализация на внедряваните в производство иновативни процеси и предлаганите на тази база иновативни услуги
Индикатор 12 (Д) Изработена информационна табела
Индикатор 13 (Д) Изработени информационни стикери за закупените по проекта ДМА
Индикатор 14 (Д) Извършен одит на проекта
Индикатор 15 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз