Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0650-C0001
Номер на проект: К-26-Е-77/01.06.2015
Наименование: Диверсификация на продукцията на ЕЛКОМ - МД ООД чрез иновативен продукт „Модулна Трансформаторна Подстанция”
Бенефициент: "Елком МД" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Диверсификация на продукцията на ЕЛКОМ - МД ООД чрез иновативен продукт „Модулна Трансформаторна Подстанция”
Дейности: Дейност 2 Предоставяне на консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт.
Дейност 1 Доставка и внедряване в производствения процес на фирмата на дълготрайни материални и нематериални активи
разработване на проектното предложение
Дейност 3 Разработване на маркетингова стратегия за пазарна реализациа на внедрения в производство иновативен продукт „Модулна трансформаторна подстанция”
Дейност 4 Визуализация и популяризиране на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 260 655 BGN
Общ бюджет: 282 806 BGN
БФП: 254 526 BGN
Общо изплатени средства: 46 851 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 254 526 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 46 851 BGN
46 851 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 216 347 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 39 823 BGN
39 823 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 179 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 7 028 BGN
7 028 BGN
Финансиране от бенефициента 28 962 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой инвестиционни проекти
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 5 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 6 (Д) Индикатор 1: Внедрени в производство иновативни продукти
Индикатор 7 (Д) Индикатор 2: Диверсификация на произвежданите продукти;
Индикатор 8 (Д) Индикатор 3: Увеличение на приходите от продажба


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз