Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0368-C0001
Номер на проект: K-26-П-75
Наименование: Внедряване на иновативен процес от „Плевен 1999” ООД за реализиране на конкурентни предимства на европейския пазар
Бенефициент: "ПЛЕВЕН 1999" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативен процес от „Плевен 1999” ООД за реализиране на конкурентни предимства на европейския пазар
Дейности: Дейност 1 Предварителни дейности
Дейност 2 Провеждане на тръжна процедура, избор на подизпълнител и закупуване на специализираното оборудване
Дейност 3 Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудването
Дейност 4 Внедряване на иновативния процес в производството
Дейност 5 Информационни дейности
Дейност 6 Отчитане
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"И.Н.А. Трейдинг" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 466 033 BGN
Общ бюджет: 929 086 BGN
БФП: 464 722 BGN
Общо изплатени средства: 464 722 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 464 722 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 302 921 BGN
2015 161 800 BGN
464 722 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 395 013 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 257 483 BGN
2015 137 530 BGN
395 013 BGN
В т.ч. Национално финансиране 69 708 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 45 438 BGN
2015 24 270 BGN
69 708 BGN
Финансиране от бенефициента 465 329 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Индикатор 1: Увеличане на нетната печалба
Индикатор 9 (Д) Индикатор 2: Намаляване на производственото време
Индикатор 10 (Д) Индикатор 3: Намаляване на производствените
Индикатор 11 (Д) Индикатор 4: Увеличаване на производствения капацитет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз