Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0132-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновативен процес -плазмено наваряване с преносима дъга за получаванве на покрития с висока твърдост и износоустойчивост
Бенефициент: „Ремотерм” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативен процес -плазмено наваряване с преносима дъга за получаванве на покрития с висока твърдост и износоустойчивост
Дейности: Дейност 1:Избор на доставчици на оборудване
Дейност 2: Избор на изпълнител за изработка на стикери и информационни табели
Дейност 3: Доставка на оборудването
Дейност 4: Визуализация на проекта
Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 182 304 BGN
Общ бюджет: 201 613 BGN
БФП: 181 452 BGN
Общо изплатени средства: 181 452 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 181 452 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 181 452 BGN
181 452 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 154 234 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 154 234 BGN
154 234 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 218 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 27 218 BGN
27 218 BGN
Финансиране от бенефициента 20 256 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой инвестиционни проекти
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 (Д) Индикатор 1:Проведена процедура за избор на изпълнител за доставка на оборудване
Индикатор 6 (Д) Индикатор 2:Избран изпълнител/и за доставка на оборудване
Индикатор 7 (Д) Индикатор 3: Събрани оферти от проведен избор на изпълнител за изработка на стикери и информационни табели
Индикатор 8 (Д) Индикатор 4:Избран изпълнител за изработка на стикери и информационни табели
Индикатор 9 (Д) Индикатор 5:Доставени машини
Индикатор 10 (Д) Индикатор 6:Монтирани и въведени в експлоатация машини
Индикатор 11 (Д) Индикатор 7: Изработени стикери
Индикатор 12 (Д) Индикатор 8: Изработени и поставени информационни табели
Индикатор 13 (Д) Увеличаване на обработената (наварената) площ за единица време
Индикатор 14 (Д) Ръст на приходите приходи от продажби от ремонтно-въстановителни услуги
Индикатор 15 (Д) Ръст на общите приходи от продажби
Индикатор 16 (Д) Брой нови клиенти
Индикатор 17 (Д) Дял на разходите за материали в общата себестойност на услугата „наваряване
Индикатор 18 (Д) Внедрени нови машини и оборудване
Индикатор 19 (Д) Внедрени в нови процеси


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз