Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0182-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на метод за качествено и количествено отчитане на микроби в проба като база за лабораторен диагностичен кит /тест/ за вагинален дисбаланс/бактериална вагиноза
Бенефициент: Ес Джи Пи БиоДайнамикс ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Внедряване на метод за качествено и количествено отчитане на микроби в проба като база за лабораторен диагностичен кит /тест/ за вагинален дисбаланс/бактериална вагиноза
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Провеждане на процедура за избор на изпълнител и сключване на договор
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Закупуване на ДНА - придобиване права на интелектуална собственост върху методи за качествено и количествено отчитане на микроби в проба
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 294 300 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 32 700 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Индикатор за изпълнение на дейност 1: Проведена процедура за избор на изпълнител на инвестицията и сключен договор
Индикатор 9 (Д) Индикатор за изпълнение дейност 2: Закупуване на ДНА – права на интелектуална собственост
Индикатор 10 (Д) Индикатор за изпълнение на дейност 3: Визуализация на проекта
Индикатор 11 (Д) Индикатор за дейност 4: Одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз