Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0508-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновативен продукт - хидравличен разпределител с автоматично освобождаване от работна позиция
Бенефициент: "Бъдещност" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 26.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативен продукт - хидравличен разпределител с автоматично освобождаване от работна позиция
Дейности: Поддейност 3.2.:Извършване на независим финансов одит
Поддейност 2.2. : Изпълнение на мерките за визуализация и публичност на проекта
Поддейност 3.1.: Избор на одитор
Поддейност 2.1.: Избор на изпълнител за мерките за визуализация и публичност на проекта
Дейност 1: Създаване на необходимите производствени условия за внедряване на иновативния продукт
Поддейност 1.1.: Избор на изпълнители за доставка на оборудване, необходимо за внедряване на иновативния продукт
Дейност 2: Визуализация и публичност на проекта
Дейност 3: Независим финансов одит на проекта
Поддейност 1.2.: Доставка на оборудване, необходимо за внедряване на иновативния продукт
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Полимета-С" ООД
"СКОДИ" ЕООД
"ФРИЙКОМ-БГ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 835 930 BGN
Общ бюджет: 4 659 800 BGN
БФП: 2 796 150 BGN
Общо изплатени средства: 2 796 150 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 796 150 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 559 068 BGN
2015 2 237 082 BGN
2 796 150 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 376 728 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 475 208 BGN
2015 1 901 520 BGN
2 376 728 BGN
В т.ч. Национално финансиране 419 423 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 83 860 BGN
2015 335 562 BGN
419 423 BGN
Финансиране от бенефициента 1 890 070 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Внедрено и усвоено производството на иновативен продукт - хидравличен разпределител с автоматично освобождаване от работна позиция
Индикатор 9 (Д) Доставен 5-осен обработващ център с високоскоростно рязане
Индикатор 10 (Д) Доставена Машина за сърца
Индикатор 11 (Д) Доставена полуавтоматична линия за почистване, боядисване и центрофугиране на сърца
Индикатор 12 (Д) Доставена Линия за хонинговане на отвори
Индикатор 13 (Д) Доставена Машина за дисково рязане
Индикатор 14 (Д) Доставена Монтажна маса за хидравлични изделия с повишена сложност
Индикатор 15 (Д) Доставен Специализиран стенд за изпитания на нови изделия с електронно отчитане
Индикатор 16 (Д) Индикатор 9: Поставени информационни стикери върху оборудването
Индикатор 17 (Д) Монтирана информационна табела
Индикатор 18 (Д) Изготвен доклад за независим финансов одит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз