Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0594-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Внедряване в производството на иновативен заряд за очистване на повърхностите на технологични агрегати и устройство за приложението му”
Бенефициент: "БАЛИСТА" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Мъглиж
Описание
Описание на проекта: „Внедряване в производството на иновативен заряд за очистване на повърхностите на технологични агрегати и устройство за приложението му”
Дейности: Изпълнение на Дейност 2 „Доставка и въвеждане в експлоатация на шприцгусмашина за производство на отделните детайли”
Изпълнение на Дейност 3: „Доставка и въвеждане в експлоатация на снарядяваща машина”
Подготовка на Дейности 1, 2, 3 и 4 - Разработване, съгласуване и провеждане на 1 тръжна процедура с 4 ЛОТ-а, за избор на изпълнители по реда на ПМС 69/2013 г.
Изпълнение на Дейност 4 „Доставка и въвеждане в експлоатация на тестови балистичен стенд и апаратура”
Изпълнение на Дейност 5 „Визуализация на проекта”
Изпълнение на Дейност 1 „Доставка и въвеждане в експлоатация на система за бързо прототипиране”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 391 160 BGN
Общ бюджет: 465 389 BGN
БФП: 390 788 BGN
Общо изплатени средства: 390 777 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 390 788 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 254 254 BGN
2015 136 523 BGN
390 777 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 332 170 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 216 116 BGN
2015 116 045 BGN
332 161 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 618 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 38 138 BGN
2015 20 478 BGN
58 617 BGN
Финансиране от бенефициента 74 720 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Проведени процедури „Избор с публична покана“
Индикатор 8 (Д) Закупена и въведена в експлоатация „система за бързо прототипиране”
Индикатор 9 (Д) Закупена и въведена в експлоатация „ шприцгусмашина за производство на отделните детайли”
Индикатор 10 (Д) Закупена и въведена в експлоатация „снарядяваща машина”
Индикатор 11 (Д) Закупена и въведена в експлоатация „тестови балистичен стенд и апаратура”
Индикатор 12 (Д) Нарастване производствения капацитет на предприятието в сегмента на продукта „заряд за очистване”
Индикатор 13 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз