Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0534-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: " Внедряване в редовно производство на иновативен продукт - „Система за захранване на асинхронен ел. двигател чрез фотоволтаични панели”"
Бенефициент: "ЕЛЕКТРОИНВЕНТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Внедряване в редовно производство на иновативен продукт - „Система за захранване на асинхронен ел. двигател чрез фотоволтаични панели”"
Дейности: Дейност 1.1. Подготовка на документация за откриване на процедура за избор на изпълнител/и на доставка/и
Дейност 1.2. Провеждане на процедура и избор на изпълнител/и на доставка/и на активи
Дейност 1.3. Доставка и преглед на комплектността на доставката на активите
Дейност 1.4. Монтаж, изпитване и пускане в редовна експлоатация на закупените активи
Дейност 2.1. Подготовка за получаването на услугите
Дейност 2.2. Провеждане на процедура за избор на изпълнител/и на услугите и подписване на договор/и
Дейност 2.3. Предоставяне на консултации по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Дейност 2.4. Предоставяне на услуги от инженерно-технически характер, свързани с експертна помощ при разработване на методология за провеждане на междинен и краен контрол при реализиране на процеса на производството на продукта и консултации при комп
Дейност 2.5. Предоставяне на услуги свързани с разработване на маркетингово проучване
Дейност 2.6. Предоставяне на консултации по Услуга „Визуализация на проекта”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 059 450 BGN
Общ бюджет: 1 488 908 BGN
БФП: 1 057 975 BGN
Общо изплатени средства: 1 057 975 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 057 975 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 396 194 BGN
2015 661 781 BGN
1 057 975 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 899 279 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 336 765 BGN
2015 562 514 BGN
899 279 BGN
В т.ч. Национално финансиране 158 696 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 59 429 BGN
2015 99 267 BGN
158 696 BGN
Финансиране от бенефициента 431 422 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Подготвена документация за избор на изпълнител/и съгласно изискванията на ПМС 69/2013
Индикатор 8 (Д) Проведена процедура за избор на изпълнител/и съгласно изискванията на ПМС 69/2013
Индикатор 9 (Д) Договор/и с избрани изпълнители
Индикатор 10 (Д) Доставен и внедрен в редовна експлоатация „Автоматичен принтер за спояваща паста“
Индикатор 11 (Д) Доставена и внедрена в редовна експлоатация „Пещ за спояване на печатни платки с принудителна конвекция"
Индикатор 12 (Д) Доставена и внедрена в редовна експлоатация „Хидравлична преса за направа на отвори в ел. табла, монтажни плочи и др. чрез директно щанцоване без стружкоотделяне“
Индикатор 13 (Д) Доставен и внедрен в редовна експлоатация „Циркуляр за рязане на алуминиев профил“
Индикатор 14 (Д) Доставена и внедрена в редовна експлоатация „Mашина за огъване на медни шини“.
Индикатор 15 (Д) Доставена и внедрена в редовна експлоатация „Mашина за рязане и пробиване на медни шини“
Индикатор 16 (Д) Доставено и внедрено в редовна експлоатация „Специализирано оборудване за зачистване на изолацията на проводниците и за кримпване на кабелни накрайници“
Индикатор 17 (Д) Доставено и внедрено в редовна експлоатация „Работно място за монтаж (оборудвано) - тип 1“
Индикатор 18 (Д) Доставено и внедрено в редовна експлоатация „Работно място за монтаж (оборудвано) - тип 2“
Индикатор 19 (Д) Доставено и внедрено в редовна експлоатация „Работно място за монтаж (оборудвано) - тип 3“
Индикатор 20 (Д) Доставен и внедрен в редовна експлоатация „Стенд за пуск и настройка на изделия с мощност до 7,5 кW“
Индикатор 21 (Д) Доставен и внедрен в редовна експлоатация „Стенд за пуск и настройка на изделия с мощност от 11,0кW до 30,0 кW“
Индикатор 22 (Д) Доставен и внедрен в редовна експлоатация „Стенд за пуск и настройка на изделия с мощност от 30,0кW до 90,0 кW“
Индикатор 23 (Д) Доставен и внедрен в редовна експлоатация „Соларен комбиниран тест стенд с мощност от 100kW за провеждане на изпитвания в реални условия “
Индикатор 24 (Д) Осигурена визуализация на проекта
Индикатор 25 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия (лева)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз